Nieuwe Koning Akkermansgilde: Melvin Peeters

Traditiegetrouw heeft het Akkermansgilde op zaterdag 1 juni 2019 het Koningsvogelschieten gehouden. Allereerst was morgens om 10:00 uur een Heilige Mis in de Sint Martinusbasiliek in het centrum van Venlo. Deze Heilige Mis was ter nagedachtenis aan de overleden leden van het Akkermansgilde en de overleden familieleden. Na de Heilige Mis was er een korte rondgang door het centrum van Venlo met aansluitend een heerlijke koffietafel.

Na de koffietafel zijn we naar onze jubilarissen van dit jaar vertrokken. Dit zijn Sjaak Joosten (40 jaar lid), Wiel Voss (50 jaar lid) en Hubér Roodbeen (60 jaar lid). Zij kregen thuis een serenade aangeboden. Hierna hebben we onze op dat moment zittende Koning Bert Roodbeen afgehaald en hem ook een serenade aangeboden. Nadat bij de Koning de loting was verricht voor het Koningsvogelschieten zijn we naar het Venlose stadhuis vertrokken en ontvangen door de Burgemeester van Venlo, Antoin Scholten. Op het stadhuis hebben we de jaarlijkse schatting betaald. Aansluitend is onze zittende Koning Bert Roodbeen door de Burgemeester voor de laatste keer getooid met het Koningszilver, de Kroon en de Koningsstaf.

Na de ontvangst op het stadhuis konden we ons op gaan maken voor ons Koningsvogelschieten. Nadat de Koning 2018 Bert Roodbeen was ontdaan van het Koningszilver zijn we gestart met ons Koningsvogelschieten. Het laatste stuk van de vogel werd naar beneden geschoten door Melvin Peeters. Hij kroonde zich tot Koning 2019 van het Akkermansgilde. Hij zal samen met Jaleesa Bar ons nieuwe Koningspaar vormen dit schuttersjaar.

Tue, 11 June

Nieuwe Koning Akkermansgilde: Melvin Peeters

Traditiegetrouw heeft het Akkermansgilde op zaterdag 1 juni 2019 het Koningsvogelschieten gehouden. Allereerst was morgens om 10:00 uur een Heilige Mis in de Sint Martinusbasiliek in het centrum van Venlo. Deze Heilige Mis was ter nagedachtenis aan de overleden leden van het Akkermansgilde en de overleden familieleden. Na de Heilige Mis was er een korte rondgang door het centrum van Venlo met aansluitend een heerlijke koffietafel.

Na de koffietafel zijn we naar onze jubilarissen van dit jaar vertrokken. Dit zijn Sjaak Joosten (40 jaar lid), Wiel Voss (50 jaar lid) en Hubér Roodbeen (60 jaar lid). Zij kregen thuis een serenade aangeboden. Hierna hebben we onze op dat moment zittende Koning Bert Roodbeen afgehaald en hem ook een serenade aangeboden. Nadat bij de Koning de loting was verricht voor het Koningsvogelschieten zijn we naar het Venlose stadhuis vertrokken en ontvangen door de Burgemeester van Venlo, Antoin Scholten. Op het stadhuis hebben we de jaarlijkse schatting betaald. Aansluitend is onze zittende Koning Bert Roodbeen door de Burgemeester voor de laatste keer getooid met het Koningszilver, de Kroon en de Koningsstaf.

Na de ontvangst op het stadhuis konden we ons op gaan maken voor ons Koningsvogelschieten. Nadat de Koning 2018 Bert Roodbeen was ontdaan van het Koningszilver zijn we gestart met ons Koningsvogelschieten. Het laatste stuk van de vogel werd naar beneden geschoten door Melvin Peeters. Hij kroonde zich tot Koning 2019 van het Akkermansgilde. Hij zal samen met Jaleesa Bar ons nieuwe Koningspaar vormen dit schuttersjaar.

Tue, 11 June