Koningsvogelschieten

Zaterdag 2 juni 2018 – Koningsvogelschieten

Traditiegetrouw zal het Akkermansgilde op zaterdag 2 juni 2018 het Koningsvogelschieten houden. Allereerst zal het Akkermansgilde ’s morgens om 10:00 uur starten met een Heilige Mis in de Sint Martinuskerk in het centrum van Venlo. Deze Heilige Mis is ter nagedachtenis aan de overleden leden van het Akkermansgilde en de overleden familieleden.

Na de Heilige Mis zal het Akkermansgilde een korte rondgang maken door het centrum van Venlo. Na deze rondgang zullen de leden en hun partners aanschuiven voor een koffietafel bij Hotel Café Restaurant Wilhelmina.

Aansluitend aan de koffietafel vertrekt het Akkermansgilde naar haar jubilaris van dit jaar. Dit is Twan Janssen, 25 jaar lid. De jubilaris krijgt een serenade aangeboden. Vervolgens gaat het Akkermansgilde naar de huidige Koning Wim Joosten, alwaar ook een serenade gebracht zal worden. Nadat bij de Koning de loting is verricht voor het Koningsvogelschieten, dat later in de middag plaatsvindt, zal het Akkermansgilde naar het stadhuis trekken en daar ontvangen worden door de Burgemeester van Venlo, Antoin Scholten. Op het stadhuis zal het Akkermansgilde de jaarlijkse schatting betalen. Aansluitend zal de Koning door de Burgemeester getooid worden met het Koningszilver, de Kroon en de Koningsstaf.

Vervolgens zal om ongeveer 18:30 uur het Koningsvogelschieten gaan beginnen. Zodra de nieuwe Koning bekend is, zal het Koningsfeest beginnen.


Het eerste weekend van juni heeft het Akkermansgilde haar traditionele koningsvogelschieten en vindt plaats op zaterdag. Rond twaalf uur ‘s middags verzamelen alle gildeleden zich bij café Herberg ut Gildehoes alwaar het Akkermansgilde haar grondvesten heeft. Vanuit het café gaat men dan in optocht de stalbergweg af. Nadat deze traditie geweest is, gaat het gilde verder naar de jubilarissen. De jubilarissen krijgen dan een serenade en de jubilarissen nodigen de gildeleden uit om een glas bier te komen drinken. Nadat men bij de jubilarissen geweest is, gaat men verder naar de koning. Ook de koning krijgt een serenade, hierna drinken de gildeleden een glas bier met de koning. Tijdens het samenzijn met de koning wordt tevens de loting verricht voor het koningsvogelschieten later op de dag. De koning is automatisch als eerste aan de beurt om het eerste schot op de vogel los te laten, gevolgd door de andere leden. Nadat de loting is verricht gaat het gilde in optocht verder naar het stadhuis. Voor het stadhuis wordt eerst het 'flujas-welske' gespeelt door onze kapel, waarbij onze de stadsreuzen flujas en guntrud dansen. Nadat dit gebeurt is gaat het gilde bij de burgemeester naar binnen om de jaarlijkse schatting te betalen. Dit is een mand met boerenproducten die aan de burgemeester overhandigt wordt. Tijdens een gezellig samenzijn met de burgemeester ontbreekt het traditionele brood met kaas natuurlijk ook niet. Na het ontvangst op het stadhuis door de burgemeester, trekt het gilde naar schuttersweide. Voordat begonnen wordt met het koningsvogelschieten zal eerst de koning van al zijn waardigheden ontdaan worden. Als dit gedaan is zal hij weer tussen de andere gildeleden plaatsnemen en is hij weer een gewoon gildelid. Hierna wordt gestart met het koningsvogelschieten. Het openingschot wordt gedaan door de burgemeester waarna de koning als eerste een schot mag lossen, gevolgd door de andere gildeleden. Omstreeks acht uur is meestal bekend wie zich de nieuwe koning van het akkermansgilde mag noemen. Hij wordt getooid met al de waardigheden die een koning toekomt. Nadat alle officiële activiteiten afgelopen zijn, kan in de feesttent het koningsfeest losbarsten.

Verslag van de Waegwiezer over ons Koningsvogelschieten gemaakt in 1999 door Omroep Venlo.