Al vanaf de zeventiger jaren organiseert het Akkermansgilde in juni
traditiegetrouw haar verenigingsschieten. Op zondag 4 juni as. is het weer zover,
vanaf dit jaar onder de naam:

Venloosch Schutters Festival

Het Venloosch Schutters Festival is net als alle schuttersfeesten een feest van
verbroedering met naast het schieten op de “bölkes” natuurlijk een goed glas bier
tegen een schappelijke prijs, de enige échte schuttersmuziek, een springkussen en
windbuksschieten voor de kinderen en uiteraard ook wat te eten. Dus voor elk wat
wils. Waar eerst Venlose verenigingen hieraan deel konden nemen, staat deelname
aan de schietwedstrijd nu open voor iedereen.

Komen jullie zondag 4 juni 2023 met vrienden en bekenden naar het Venloosch
Schutters Festival? We maken er dan samen een geweldige middag van.
Aanmelden kan al. Stuur een email naar akkermansgildevenlo@gmail.com . Geef
in de mail aan onder welke naam jullie groep komt schieten en uit hoeveel
schutters de groep (ongeveer) bestaat.

Voor de goede orde: Het hoeven niet persé verenigingen te zijn, ook families,
buurtverenigingen, vriendengroepen of zelfs “faatse” kunnen deelnemen. Iedereen
is van harte welkom. We zullen schieten in 3-tallen. Vanaf 13.00 uur kan men zich
in het clubgebouw van het Akkermansgilde aanmelden. Dit alles vindt plaats op
het schietterrein van het Akkermansgilde op de Groote Heide, Louisenburgweg 32,
Venlo.

Wij als Akkermansgilde hopen van harte jullie op 4 juni te mogen begroeten op het
Venloosch Schutters Festival.

Tot dan!