Keizer

Officieel bestaat het Huislieden of Akkermansgilde of Broederschap van O.L. Vrouw Ingendael (Tweede patroon ''St.- Urbanus'') sinds augustus 1595 maar uit diverse rekeningen van de broederschap akten blijkt, dat dit gilde in feite veel ouder is.
In de eerst statuten 14 augustus 1595 staat in artikel 5: Het Akkermansgilde is samengesteld uit een onbepaald aantal leden. Om tot lid van het gilde te worden aangenomen moet men den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben. Geenen leden kunnen worden aangenomen dan akkerlieden of tuinders.
Peter Andries Hendericks hovenier, akkerman van beroep wonende te Venlo in den bantuin, lid van het Akkermansgilde werd in het jaar 1818 op 22 jarige leeftijd schutterskoning en prolongeerde deze titel in het jaar 1819.
In het jaar 1820 huwde Peter Andries op datum 29 april Maria Christina Deckers en werd in hetzelfde jaar schutterskeizer van het Akkermansgilde.
In het jaar 1984 waren dezen konings- en keizer ketting nog te bezichtigen in het Goltzius-museum te Venlo, waarvan foto's zijn gemaakt welke mij met de originele tekst zijn toegestuurd door Marius Utens edelsmid-taxateur Chatelainplein 9 te Echt.