Bestuur

Het bestuur van het Akkermansgilde ziet er als volgt uit:

Koning: Bart Kok
Voorzitter: Eef Bergs
Vicevoorzitter: Peter Voss
Secretaris: Bart Kok
Penningmeester: Wiel Voss
Raadsheer: Bert Roodbeen
Raadsheer: Jules Roodbeen