Bestuur

Het bestuur van het Akkermansgilde ziet er als volgt uit:

Koning: Melvin Peeters
Voorzitter: Bert Kok
Vicevoorzitter: Peter Voss
Secretaris: Bart Kok
Penningmeester: Wiel Voss
Raadsheer: Thijs Hendrikx
Raadsheer: Jules Roodbeen