Bestuur

Het bestuur van het Akkermansgilde ziet er als volgt uit:

Koning: Wim Joosten
Voorzitter: Bert Kok
Vicevoorzitter: Peter Voss
Secretaris: Roelof Huizinga
Penningmeester: Wiel Voss
Raadsheer: Bart Kok
Raadsheer: Jules Roodbeen