Het Akkermansgilde heeft de toekomst!

Momenteel heeft het Akkermansgilde 33 leden en 3 jeugdleden. Van oudsher waren er enkel mannen bij een schutterij of gilde. Zo ook bij het Akkermansgilde. Ruim 30 jaar geleden kwam er een kentering. Onder de bezielende leiding van oud OLS federatie voorzitter en Venlonaar Frans Wolters werd gevraagd ook dames toe te laten tot de schutterij of het gilde. Hier werd in het begin door de verenigingen met enige scepsis naar gekeken. Anno 2020 hebben de meeste schutterijen en gildes dames bij hun vereniging. In de winnende zestallen van het OLS waren de laatste jaren ook dames vertegenwoordigd. In 2019 won schutterij St. Nicolaas het OLS en in dit zestal zaten maar liefst 4 dames.

Bij het Akkermansgilde zouden we ook graag dames in onze gelederen zien. Het zou fantastisch zijn als we kunnen deelnemen aan de optochten met een gemixte groep met Gildezusters en Akkermannen. We nemen dit jaar deel aan 2 bondsfeesten, een reuzenoptocht, ons koningsschieten en natuurlijk het OLS! Verder hebben we diverse wedstrijden.

Dus dames, heeft u interesse of zou u iets meer willen weten over het Akkermansgilde? Kijk dan op onze website www.akkermansgilde.com of stuur een mailtje naar secretariaat@akkermansgilde.com.

Thu, 13 February