Bestuurswissel

Op onze 423ste jaarvergadering zijn 4 nieuwe bestuursleden verkozen. Wij willen de afgetreden bestuursleden, Huub Verkoeyen, Hans Houben, Bert Roodbeen en Karlo Schreurs bedanken.

Wij wensen de nieuwe bestuursleden, Bert Kok, Wiel Voss, Bart Kok en Jules Roodbeen veel succes!


Sinds kort hebben wij onze windbuks ingebruik genomen om te schieten op de bölkes of op de kaart. Dit willen wij ook graag aan derden aanbieden. Voor meer info kan er contact opgenomen worden met:

Bart Kok
bjh.kok@home.nl
06 28536922


Fri, 13 January