Schieten derden

Het Akkermansgilde biedt groepen vanaf 10 personen de mogelijkheid te schieten op de kleine bölkes. Dit kan ook in combinatie met een barbecue of koud/warm buffet.Mogelijkheden
1. Groepen van 10-25 personen. Dit is mogelijk tijdens het onderling schieten van het Akkermansgilde op vaste data op zaterdag vanaf 17.00 uur.
2. Groepen van meer dan 25 personen. Dit is mogelijk op vrijdag vanaf 17.00 uur of zondag in de namiddag.
Bovenstaande geldt natuurlijk als dit past binnen de mogelijkheden en eigen activiteiten van het Akkermansgilde.


Kosten

De kosten die wij voor derden hanteren zijn als volgt:

- Per schot € 1,00.
- Consumpties € 1,75.
- Koffie met vlaai € 3,95 p.p.
- Barbecue vanaf € 16,50 p.p.
- Warm-/koud buffet vanaf € 15,- p.p.
- Bittergarnituur vanaf € 3,75 p.p.


Voor het aantal aangemelde personen wordt een aanbetaling gevraagd van € 5,00 p.p.
Reglement
- Deelname aan het schieten is toegestaan aan personen vanaf 16 jaar.
- Er worden minimaal 2 x 3 schoten gelost per deelnemer.
- De buksmeester is verantwoordelijk en van iedere schutter wordt verwacht dat hij of zij zich aan de regels zal houden.
- Schutters moeten een geldig legitimatie bewijzen kunnen tonen
- Het nuttigen van eigen consumpties en/of etenswaren is niet toegestaan.
- De sluitingstijd is vastgesteld op 22.00 uur.


Aanmelden

Voor aanmeldingen en/of vragen kan contact opgenomen worden met:

Hans Houben

Michaelstraat 12
5916 SN  Venlo
Tel.: 077-3549810 of 06-43612619
E-mail: hanshouben@outlook.com